ADMITERE 2020 FJSC. TOT ce trebuie să ȘTII. În ce constă EXAMENUL
Autor: Giorgiana Croitoru pe 01 iul, 21:44 | Educatie

FJSC

Vrei să te înscrii la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FSJC) din cadrul Universității București. Iată tot ce trebuie să știi. 

În ce constă examenul de admitere?

Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:40%+20%+20%+20%, astfel:

40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.20% - media generală a examenului de bacalaureat.20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.

Când mă înscriu?

Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.

Cum mă înscriu?

Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul www.fjsc.roDepunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.

Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?

Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.

Cum se efectuează departajare în cazul notelor finale egale?

Departajarea se realizează după următoarele criterii de departajare în această ordine:

1. nota media generală de la examenul de Bacalaureat,2. nota Bacalaureat la probă scrisă limba română,3. media generală a notelor la prima limbă străină din anii de studii din liceu.STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONALTimes New Roman, 12 pt., spațiere 1 rând.Folosiți diacriticeMaximum o pagină A4, în format PDF, JPG sau PNG.Despre ce scriu în eseul motivațional în funcție de specializarea aleasă?COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Comunicare și Relații Publice. Descrieți apoi pe scurt o activitate extra curriculară (ex: voluntariat, participare la concursuri etc.) care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Comunicare și Relații Publice.JURNALISM

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Jurnalism. Povestiți apoi pe scurt o întâmplare care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Jurnalism.PUBLICITATE

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Publicitate. Alegeți apoi o reclamă care v-a impresionat și explicați motivele pentru care o considerați relevantă pentru dumneavoastră (oferiți două motive).

Înscrierea actelor se va face online pe site-ul facultății fjsc.unibuc.ro și doar în cazuri excepționale la sediu.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de leiÎnscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/ 3 specializări - 400 de lei

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 

1. Eseu motivațional (online sau print)

2. Fişă-tip de înscriere (online sau print)

3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul (scanata) plus foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII

4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (scanata)

5. Foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII  cu media notelor la prima limbă străină obținute în liceu (scanată)

6. Certificatul de naştere, (în copie scanat)Adeverinţa medicală-tip (scanată), din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează

7. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății

8. C.I sau pașaport, în copie (scanata)

9. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere.

9. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.

10. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul)

Te-ar putea interesa și ....
Educatie Vezi toate articolele
Crossuri parteneri