Ajutorul de deces scade cu 49 de lei în 2021
Autor: Neagoe Narcis-Florentin pe 15 feb, 21:20 | Info utile

Bursele vor fi plătite din bugetul de stat

Ajutorul de deces oferit de stat la moartea unui asigurat sau pensionar, dar și la moartea unui membru al familiei unui asigurat sau pensionar, va scădea în 2021.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, cuantumul decesului unui asigurat/pensionar scade la 5.380 lei, față de 5.429 lei cât era în prezent. În cazul în care o rudă a unui asigurat/pensionar decedează, statul va acorda 2.690 lei, cu 25 de lei mai puțin față de prezent.

Mai multe detalii despre ajutorul de deces

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acordă la decesul: pensionarului; asiguratului; unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. În cazul decesului pensionarului sau asiguratului, banii se duc către: soţul supravieţuitor; copil; părinte; tutore; curator; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Info utile Vezi toate articolele
Crossuri parteneri