Şedinţă Guvern 16 iulie. Lista proiectelor
Autor: Mihai Ciobanu pe 16 iul, 14:37 | Stiri

FOTO AGERPRES

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 iulie 2020.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestoraProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUGANEXE-1.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturaleProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-1.pdf

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în RomâniaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-2.pdf

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europeneProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG-3.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-12.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020-2023Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-13.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-14.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-15.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicațieProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-21.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și JustițieProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-17.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a RomânieiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-18.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", județul CovasnaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-19.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după cazProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXA.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-20.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului județului VâlceaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2-2.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiareProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO-2.pdf IV. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-1.pdf

2. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la anumite măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieriProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Te-ar putea interesa și ....
Stiri Vezi toate articolele
Crossuri parteneri